Feltételek a CSOK-os új lakáshoz

Az összes feltételt összegyűjtöttük a közelmúltban megjelent legfrissebb CSOK-rendelet fényében.

A családi otthonteremtési kedvezmény (a továbbiakban: CSOK) legmagasabb összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál
 
a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén 2 600 000 Ft,
c) három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft.
 
Igazolni és nyilatkozni kell
 
 
Új lakás vásárlására, vagy építésére vonatkozóan CSOK- ot  házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak igényelhetik, akiknek különböző igazolási kötelezettségeik keletkeznek az igényléssel attól függően, hogy egy-kettő, vagy három gyermek után szeretnék igénybe venni a kedvezményt.
Egy vagy két gyermekre vonatkozó kedvezmény igénylése esetén a kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolniuk a következőket:
a.) társadalombiztosítás által legalább 180 napja folyamatosan biztosított (30 napos megszakítás megengedett), tehát dolgozó személy, vagy közép-, illetve felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, illetve
b.) kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.
 
Három vagy több gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylők szintén 30 napnál nem régebbi okirattal igazolják az alábbiakat:
a) társadalombiztosítás által legalább 2 éve folyamatosan biztosított (30 napos megszakítás megengedett), tehát dolgozó személy, vagy közép-, illetve felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, illetve
b.) kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.
 
Fontos tudni azonban, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony nem számít biztosítotti jogviszonynak sem a 180 napos, sem pedig a 2 éves biztosítotti jogviszony igazolása tekintetében, tehát közfoglalkoztatott hiába dolgozik 180 napot (vagy három gyermek esetén 2 évet) folyamatosan, ez nem számít elfogadható teljesítésnek a CSOK szempontjából, így az nem igényelhető.
 
 
A családi otthonteremtési kedvezmény kizárólag abban az esetben nyújtható, ha az igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a saját és vele közös háztartásban élő, vele együtt költöző kiskorú gyermekei adatait, valamint a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó információkat a hitelintézet felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, a Kincstár, valamint az állami adóhatóság részére. Mindezt abból a célból, hogy a CSOK igénybevételének szabályszerűségét ellenőrizzék. Azonban nem ez az egyetlen hozzájárulási kötelezettség, ugyanis ahhoz is engedélyt kell adnia az igénylőnek, hogy a hitelintézet, a kormányhivatal és az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen – azaz a lakásban – is ellenőrizze. Fontos tudni, hogy a fenti nyilatkozatokat már az igényléshez csatolni szükséges, valamint hogy annak a nagykorú gyermeknek is nyilatkoznia kell a fentiekről, akire az igénylő a CSOK-ot kéri. Ezen felül még vannak további nyilatkozatok is, amelyeket az igénylőknek meg kell tenniük. Például nyilatkozni kell arról is, hogy az elmúlt 5 évben esetlegesen igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás, vagy kölcsön vonatkozásában visszafizetésre nem kötelezték az igénylőket. 
A kedvezményt továbbá csak az igényelheti, akinek nincsenek köztartozásai és tiszta erkölcsivel rendelkezik, vagyis aki nem követett el bűncselekményt, vagy bár elkövetett, azonban a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 
Mi számít újnak?
 
Az új ingatlanra vonatkozóan fontos tudni, hogy CSOK szempontból mi számít újnak, ugyanis csak az alábbi esetekben vehető igénybe a kedvezmény:
- olyan új ingatlan építéséhez, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésével rendelkezik
- olyan új lakás vásárlásához, amelynek használatbavételi engedélye, vagy hatósági bizonyítványa 2008. július 1-jén vagy azt követően állították ki és amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek
- olyan ingatlan vásárlásához, amelynél még nem áll rendelkezésre a használatbavételi engedély vagy a hatósági bizonyítvány, de az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt
 
Amennyiben az ingatlan a fentiek szerint megfelelő, akkor további fontos feltétel, hogy a CSOK összegét az igénylők kizárólag az új lakás bekerülési költsége vagy vételára megfizetéséhez használják fel, valamint hogy a felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezzenek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
 
Az ingatlan nagysága is fontos
 
Azonban nem elegendő, hogy újnak számítson az ingatlan, fontos, hogy a rendelet szerinti minimum alapterületnek is megfeleljen az új lakás.
Eszerint a megvásárolandó, vagy épített lakás hasznos alapterülete a gyermekek számától függően legalább az alábbi négyzetméterek szerinti nagyságot el kell érje:
a) egy gyermek esetén legalább 40 m2,
b) két gyermek esetén legalább 50 m2,
c) három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2.
Ugyanígy meghatározott a lakóházra vonatkozó minimum alapterület is, a következők szerint:
a) egy gyermek esetén legalább 70 m2,
b) két gyermek esetén legalább 80 m2,
c) három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2.
 
 
A lakás hasznos alapterülete legkisebb mértékének számításánál a fiatal házaspár által vállalt, illetve az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző olyan gyermeket kell figyelembe venni, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igénylik. Ehhez azonban fontos tudni azt a feltételt is, hogy az igénylőnek és a vele együtt költöző gyermeknek a rendelet szerint tíz évig életvitelszerűen az ingatlanban kell laknia. Amennyiben ez nem teljesül, abban az esetben bejelentési kötelezettsége keletkezik az igénylőnek a Kormányhivatal felé.
Jó hír azonban, hogy nem minden minősül életvitelszerű bentlakási kötelezettség megszegésének.
Így az igénylő, vagy a gyermek a tíz éves kötelezettségen belül is elköltözhet, az alábbi indokokból kifolyólag:
a) gyermek elköltözhet tanulmányai folytatása miatt
b) az igénylő, vagy a gyermek elköltözhet egészségi állapota miatt, amennyiben tartósan egészségügyi intézményben kezelik
c) ha az igénylő munkavállalása miatt kell költözniük, akkor ez csak megfelelő indokkal és legfeljebb öt évig engedélyezhető
d) közeli hozzátartozó ápolása miatt is költözhetnek
e) az igénylő büntetésvégrehajtási intézetbe kerülése sem jelenti a rendelet megszegését ebből a szempontból bizonyos vétségeknél (bűntettnél azonban bizonyosan azt jelenti)
f) ha a gyermek nagykorú, akkor szabadon elköltözhet, de az igényléskor még kiskorú gyermeknek is kinyílnak a kapuk, miután nagykorú válik
 
Amennyiben új lakás vásárlásához kötődik a CSOK igénylése, akkor kettő szabállyal is jó tisztában lenni, mivel csak úgy köthető támogatási szerződés, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, illetve ha az eladó gazdálkodó szervezet, akkor az igénylő nem áll vele tulajdonosi kapcsolatban. Ezt követően még a lakás állapota is lényeges szempont, amit a hitelintézet helyszíni szemlén állapít meg, ahol azt vizsgálja, hogy az ingatlan megfelelő- e az új lakás lakhatási igényeinek kielégítése szempontjából. 
 

 

Amennyiben minden feltételt teljesítettek az igénylők és a CSOK kiutalásra kerülhet, abban az esetben a támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Erre vonatkozóan a rendelet további kötelezettséget is meghatároz, miszerint ezt az állami bejegyzést kizárólag a CSOK mellett felvételre kerülő lakáscélú hitelintézeti, lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálog ranghelye előzheti meg. Ezen felül az új lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással is kell rendelkeznie.
 
Forrás: ado.hu
 
További cikkeink a témában ide kattintva olvashatók.

Lakás és lakópark ajánló

Tópark

Sasbérc út 1.

Foldana Family

Szent László út 47

Corner 21

Béke utca 29

Rupphegyi Liget

Barackmag utca

In Budapest

Rottenbiller utca 17.

Danubio

Vizafogó utca

KÖVESS MINKET

Lakás kereső